Actievoorwaarden:

Actievoorwaarden – Golden Tulip/Tulip Inn – Geen zorgen voor morgen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: “Geen zorgen voor morgen” (hierna “actie”) van Golden Tulip en Tulip Inn. Door deelname aan de actie accepteer je deze voorwaarden.

De actie wordt georganiseerd door Golden Tulip en Tulip Inn Nederland en België

 

Artikel 1 – Actie

1.1 De actie loopt van 01-03-2021 tot en met 30-04-2021. Overnachten kan ook tot en met 30 april 2021.

1.2 De actie geeft korting voorjaar arrangementen bij alle deelnemende hotels. Deze hotels zijn zichtbaar op het landkaartje op de website.

1.3 Voor deze arrangementen kan telefonisch worden gereserveerd op de nummers vermeld onder de buttons van de deelnemende hotels in het landkaartje.

1.4 De arrangementen gelden per individueel hotel: Eén nacht voor 2 personen incl. ontbijt vanaf 54 tot 99 euro per kamer en zijn bepaald op basis van tweepersoonskamers.

1.5 Mogelijk een toeslag van + €15 wanneer reservering op een vrijdag of zaterdag wordt gemaakt. Dat is afhankelijk van het hotel.

1.6 Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

1.7 De actie is alleen geldig in Nederland en bij Tulip Inn in Antwerpen.

 

Artikel 2 – Win actie

2.1 Zorgmedewerkers kunnen nieuwe zorgcollega’s aanmelden om kans te maken op een gratis hotelovernachting bij Golden Tulip, Tulip Inn.

2.2 Opgeven kan via www.geenzorgenvoormorgen.nu via het inschrijf formulier onderaan de website.

2.3 Deelname aan deze actie is kosteloos: eenmalige deelname per persoon.

2.4 Deelname is voorbehouden aan personen werkzaam in zorg- en welzijnsorganisaties. Bij twijfel kan er een werkgeversverklaring of zorgpas opgevraagd worden.

2.5. De winnaars van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.

2.6 De winnaars van deze actie worden per e-mail op de hoogte gesteld.

2.7 Wanneer de winnaars zich niet binnen een week na bekendmaking melden, worden er een nieuwe winnaars aangewezen.

2.8 Golden Tulip is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

2.9 Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

2.10 Golden Tulip verwerkt de persoonsgegevens, die door de deelnemers in het kader van deze actie worden verstrekt, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.11 Golden Tulip is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

 

Artikel 3 – Reserveringen

3.1 De reservering voor de actie kan louter direct telefonisch bij het hotel geboekt worden. Reserveringen via andere websites zijn niet geldig voor deze actie.

3.2 Bij het maken van de reservering moet vermeld worden dat u boekt voor deze actie. Alleen dan is de actie van toepassing.

3.3 Van 1 maart tot en met 30 april 2021 kan men boeken en verblijven bij alle deelnemende Golden Tulip en Tulip Inn hotels in Nederland en België.

3.4 De reservering kan gratis geannuleerd worden tot 24 uur voor aankomst.

3.5 Reserveringen kunnen alleen gemaakt worden op basis van beschikbaarheid.

 

Artikel 4 – Kennisgeving van de Actie

4.1 Golden Tulip is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven reservering dan wel voor verliezen, vertragingen of defecten veroorzaakt door verzending of andere meewerkende partijen.

 

Artikel 5 – Algemene bepalingen en aansprakelijkheid

5.1 Golden Tulip en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de actie.

5.2 Golden Tulip is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor de reservering mogelijk niet verwerkt kan worden.

5.3 Golden Tulip is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door hun verstrekte informatie.

5.4 Golden Tulip behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.

5.5 Golden Tulip is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

5.6 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Golden Tulip.

Aldus opgemaakt te Amsterdam, 25 februari 2021.