Actievoorwaarden – Golden Tulip/Tulip Inn – Actie voor de Zorg

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: “Geen Zorgen voor Morgen” (hierna “actie”) van Golden Tulip en Tulip Inn. Door deelname aan de actie accepteer je deze voorwaarden.

De actie wordt georganiseerd door Golden Tulip en Tulip Inn Nederland.

Artikel 1 – Actie

De actie loopt van 25-05-2020 tot en met 30-06-2020. Overnachten kan tot en met 12 juli.

De actie houdt in dat zorgmedewerkers bij het boeken van een hotelkamer een gratis tweede overnachting krijgen.

1.3 Voor deze actie komen alleen zorgmedewerkers in aanmerking.

1.4 Voor de actie worden de deelnemers gevraagd hun werknemerspas van een ziekenhuis, bejaardenfaciliteit of andere zorginstellingen te tonen bij aankomst in het hotel.

1.5 Het minimale aantal nachten is 2 en maximaal 14.

1.6 Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties

1.7 De actie is alleen geldig in Nederland

Artikel 2 – Reserveringen

2.1 De reservering voor de actie kan louter direct telefonisch bij het hotel geboekt worden. Reserveringen via andere websites zijn niet geldig voor deze actie.

2.2 Bij het maken van de reservering moet vermeld worden dat u boekt voor deze actie. Alleen dan is de actie van toepassing.

2.3 Van 28 mei tot en met 30 juni kan men boeken bij bij 15 Golden Tulip en Tulip Inn hotels in Nederland.

2.4 De verblijfsperiode is tussen 1 juni en 12 juli 2020.

2.5 De reservering kan gratis geannuleerd worden tot 24 uur voor aankomst.

2.6 Als de eerste betaalde nacht geannuleerd is, kan de tweede gratis nacht niet opgenomen worden.

2.7 Reserveringen kunnen alleen gemaakt worden op basis van beschikbaarheid.

2.8 Maximaal 1 gratis overnachting per verblijf.

Artikel 3 – Wie kan er deelnemen

3.1 Iedereen die in een zorginstelling werkt en dit kan aantonen d.m.v. een werknemerspas, kan deelnemen aan de actie.

Artikel 4 – Kennisgeving van de Actie
4.1 Golden Tulip is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven reservering dan wel voor verliezen, vertragingen of defecten veroorzaakt door verzending of andere meewerkende partijen.

Artikel 5 – Algemene bepalingen en aansprakelijkheid

5.1 Golden Tulip en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de actie.

5.2 Golden Tulip is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor de reservering mogelijk niet verwerkt kan worden.

5.3 Golden Tulip is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door hun verstrekte informatie.

5.4 Golden Tulip behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.

5.5 Golden Tulip is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

5.6 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Golden Tulip.

Aldus opgemaakt te Amsterdam, 27 mei 2020.